Information

2023/03/31≪新商品≫『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズからインスピレーションを受け、新たな解釈で構築したRADIO EVAシン・シリーズ

Rebuild of Evangelion Trucker Jacket (INDIGO)